Kennisbank

Verklaring Digitale toegankelijkheid | KennisbankEen kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis.

Selecteer een richtlijn en word doorgestuurd naar

een pagina met een uitgebreidere uitleg.
Waarneembaar. Principe 1

Verklaring Digitale toegankelijkheid | WaarneembaarInformatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.


Richtlijn: 1.1

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.Richtlijn: 1.2

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.Richtlijn: 1.3

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.Richtlijn: 1.4

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.Bedienbaar. Principe 2

Verklaring Digitale toegankelijkheid | BedienbaarComponenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.


Richtlijn: 2.1

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.Richtlijn: 2.2

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.Richtlijn: 2.3

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.Richtlijn: 2.4

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.Richtlijn: 2.5

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.Begrijpelijk. Principe 3

Verklaring Digitale toegankelijkheid | BegrijpelijkInformatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.


Richtlijn: 3.1

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.Richtlijn: 3.2

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina’s voorspelbaar.Richtlijn: 3.3

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.Robuust. Principe 4

Verklaring Digitale toegankelijkheid | RobuustContent moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.


Richtlijn: 4.1

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.