Maak het web Toegankelijk

Samen met deze toegankelijkheids-tool maakt u eenvouding websites en apps toegankelijker, geleidt door de WCAG principes en richtlijnen. Lees meer over de toegankelijkheids eisen en help het web toegankelijk te maken voor iedereen.

Hero Image

Over toolgankelijkheid:

Is uw website al digitaal toegankelijk voor iedereen?
Dat moet al of moet binnen 2 jaar! Voor overheden is dit al verplicht. En vanaf 2025 moet iedere nieuwe website en app digitaal toegankelijk zijn.

Wat kunt u doen om uw website toegankelijk te maken?
De Vervoerregio Amsterdam heeft samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam een checklist ontwikkeld waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat hierbij komt kijken en welke stappen u kunt nemen om uw website en app toegankelijk te maken.

Wat is de wettelijke achtergrond?
In Nederland zijn er ca. 2 miljoen mensen met een beperking. Als deze mensen uw website of app niet kunnen gebruiken, dan zorgt dat dat deze mensen worden uitgesloten van de samenleving. Medio 2025 wordt om die reden door de Europese Unie de European Accessibility Act (EAA) of Europese Toegankelijkheidswet ingevoerd. De wet zorgt ervoor dat digitale barrières worden verwijderd voor mensen met een beperking. De eisen zijn gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) van het World Wide Web Consortium (W3C).

Waarneembaar

Lees meer over deze toegankelijkheids principes en help het web toegankelijk te maken voor iedereen.

Bedienbaar

Lees meer over deze toegankelijkheids principes en help het web toegankelijk te maken voor iedereen.

Begrijpelijk

Lees meer over deze toegankelijkheids principes en help het web toegankelijk te maken voor iedereen.

Robuust

Lees meer over deze toegankelijkheids principes en help het web toegankelijk te maken voor iedereen.